Available in:
 • English
 • |
 • Finnish

Process

After an initial Request for Qualifications that yielded 75 entries from around the world, five teams were selected to participate in the competition. Resources were allocated to each team to enable them to develop the following outcomes that would represent their approach to the challenge, but not their solution

 • a design strategy and approach
 • an indicator of sustainability
 • a vision that will inspire stakeholders to overcome the challenges of systemic change

RFQ submittal map showing 75 teams (teams with multiple locations are linked by dotted lines)
RFQ submittal map showing 75 teams (teams with multiple locations are linked by dotted lines)

Selected teams travelled to Helsinki for a two-day workshop on the development context. Teams then had approximately five weeks to develop their proposals. A local and international interdisciplinary jury reviewed the proposals and selected a winning team.

It is our goal not to lose the valuable content of the proposals by selecting one winner and discarding the rest. For this reason, we scheduled the final meeting with the competition teams after the selection of a “winning” team. We anticipated that this would allow us to align future opportunities with the other teams and to disseminate the know-how generated by the competition to the community.

Competition finalist map showing 5 teams (dotted lines link teams with multiple locations/colored dots indicate lead's location)
Competition finalist map showing 5 teams (dotted lines link teams with multiple locations/colored dots indicate lead's location)

In the short term, Sitra was seeking the best team rather than the best solution. In the long-term, it is expected that the competition process will:

 • Implement an innovative sustainable urban development solution in Helsinki
 • Develop a sustainable development framework applicable to other contexts
 • Develop a sustainability indicator to evaluate performance
 • Spur innovation in the field of energy efficiency and sustainable development

Last edited on October 3rd, 2011

Prosessi

Kilpailu käynnistettiin avoimella kansainvälisellä kilpailukutsulla, johon vastasi 75 monialaista ryhmää 23:sta eri maasta. Ensimmäisessä vaiheessa vastaan otettujen ehdotusten perusteella valittiin jatkoon viisi valintaperusteet parhaiten täyttävää tiimiä, jotka osallistuivat varsinaiseen suunnittelukilpailuun.

RFQ submittal map showing 75 teams (teams with multiple locations are linked by dotted lines)
RFQ submittal map showing 75 teams (teams with multiple locations are linked by dotted lines)

Viidelle tiimille tarjottiin resurssit kilpailuehdotustensa suunnitteluun ja kehittämiseen seuraavien tavoitteiden toteuttamiseksi:

 • kilpailukohteeseen sopiva suunnittelun strategia ja lähestymistapa
 • kilpailukohteeseen sopiva kestävyyden mittaristo
 • visio, joka kannustaa sidosryhmiä voittamaan systeemisen muutoksen haasteet.

Valitut tiimit perehtyivät kilpailuhankkeeseen Helsingissä pidetyssä kaksipäiväisessä seminaarissa. Tämän jälkeen tiimeillä oli viisi viikkoa aikaa kilpailuehdotustensa suunnitteluun ja kehittämiseen. Paikallinen ja kansainvälinen tuomaristo arvioivat ehdotukset ja valitsivat kilpailun voittajan. Valintaperusteina olivat ryhmän osaaminen, kokemus erityisesti kestävän kehityksen mukaisista hankkeista ja näyttö systeemisestä ajattelusta.

Competition finalist map showing 5 teams (dotted lines link teams with multiple locations/colored dots indicate lead's location)
Competition finalist map showing 5 teams (dotted lines link teams with multiple locations/colored dots indicate lead's location)

Sitran lyhyen aikavälin tavoitteena ei ollut niinkään löytää paras ratkaisu vaan paras tiimi. Pitkällä aikavälillä suunnittelukilpailun tavoitteena oli:

 • toteuttaa innovatiivinen kestävän kaupunkikehityksen ratkaisu Helsinkiin
 • luoda laajemmin sovellettava kestävän kehityksen viitekehys
 • kehittää kestävyyden mittaristo
 • vauhdittaa energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen innovaatioita. 

Last edited on October 3rd, 2011