Intro available in:
 • English
 • |
 • Finnish

Low2No began with an innovative design competition that foregrounded strategy and the formation of a diverse team. Here's how we did it.

Low2No alkoi suunnittelukilpailulla, joka nosti korosti strategian ja monialaisen suunnitteluryhmän merkitystä. Näin me sen teimme.

 

  Available in:
 • English
 • |
 • Finnish

Competition Overview

In the fall of 2008, Sitra inked a letter of cooperation with the City of Helsinki to explore new means of urban development on a city block in the City's harbor reclamation project soon to break ground. In its early form, this exploration was to be housed under the umbrella of Sitra's Energy Programme and was to be managed at some distance, allowing consultants to largely shape the project. But it was quickly realized that the opportunities and needs were much greater and that the built environment was a challenge that demanded Sitra's resources and leadership.

The built environment is the largest negative factor in the stability of ecosystems and the climate. As populations become increasingly urbanized, the evolution of cities will largely shape the outcome of our long dependence on natural resources. Two pathways of evolution are evident: an urban society that is in balance with the environment, or one that has depleted available natural capital. The decisions that will direct this evolution are being made now by politicians, financiers, designers and builders.

Helsinki's emerging Jätkäsaari district as seen in the winter of 2008
Helsinki's emerging Jätkäsaari district as seen in the winter of 2008

It is clear that no single organization, profession or nation can achieve the goals of sustainable global development. It will require an architecture of solutions including low/no carbon buildings; sustainable economic systems; enhanced mobility; sustainable planning and energy policies; resilient social systems (access, equity and capacity), among countless others.

Recognizing the need and opportunity to improve sustainable building practices, Sitra launched the Low2No Sustainable Development Design Competition in 2009. The goal was to attract and identify the best team to design a large mixed-use building complex as a way to explore the ecosystem that shapes the built environment and develop interventions that would nudge the city toward a low carbon future.

Given that the repertoire of sustainable urban development models are limited, especially for exisinting cities, Sitra found no ready-made team.

First we asked "who?" We believe that identifying the best team and approach is the key factor impacting the robustness of the final solution.

Then we asked "how?" Our competition was designed to seek approaches for four central objectives applied at the scale of a city block:

 • low- and one day no- carbon emissions
 • energy efficiency
 • high architectural, spatial and social value
 • sustainable materials and methods

Last edited on September 29th, 2011

Kilpailun Kuvaus

Rakennettu ympäristö on suurin ekosysteemiin ja ilmastoon vaikuttava haittatekijä. Kaupungistuminen kuitenkin jatkuu ja kaupunkien kehitys ratkaisee luonnonvarojen kohtalon. Kehityspolkuja on kaksi: yhteiskunta, joka on tasapainossa luonnon kanssa ja yhteiskunta, joka on käyttänyt luonnonvarat loppuun. Päätökset, jotka ohjaavat kehitystä seuraavat 50–100 vuotta, tehdään tänään.

Sitran Energiaohjelma järjesti uudenlaisen kestävän rakentamisen suunnittelukilpailun nimeltään Low2No yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Suunnittelukilpailu etsi vastauksia kestävän rakentamisen kehittämistarpeisiin. Lyhenne Low2No tulee sanoista "from low carbon to no carbon" sisältäen ajatuksen hiilettömästä elinympäristöstä sekä haasteesta, joka liittyy tähän muutokseen.

Helsinki's emerging Jätkäsaari district as seen in the winter of 2008
Helsinki's emerging Jätkäsaari district as seen in the winter of 2008

 

Kestävä kaupunkikehitys on vielä alkutekijöissään, eikä ole olemassa valmiita malleja, joilla olemassa olevia kaupunkeja voidaan muuttaa hiilineutraaleiksi. Tarvittavat ratkaisut voivat syntyä ainoastaan monialaisesti, sillä onnistuakseen ne vaativat laajan paletin toimenpiteitä, esim. matalahiiliset rakennusratkaisut, kestävien taloudellisten mallien luominen, kestävä energia- ja kaupunkipolitiikka jne. Niinpä tärkeimmät kysymyksemme kilpailussa olivat: kuka ja miten?

KUKA: Uskoimme, että parhaan tiimin ja lähestymistavan valinta on keskeistä laadun ja kestävyyden kannalta.

MITEN: Kestävän rakentamisen suunnittelukilpailussa haimme neljän tärkeän tavoitteen toteuttamistapoja korttelitasolla:

 • energiatehokkuus
 • vähäpäästöinen tai päästötön rakentaminen
 • korkea arkkitehtoninen, tilankäytöllinen ja yhteiskunnallinen arvo
 • kestävät materiaalit ja työtavat. 

Last edited on September 29th, 2011