Available in:
  • English
  • |
  • Finnish

Challenge

Society has made incredible progress on the backs of specialists working in narrowly focused disciplines. But today we face complex problems with no single owner or discipline capable of providing comprehensive solutions. Not unlike cooking, the solution today is not in any one ingredient, but in the mix.

Designing the Mix, a three part challenge: 

In their proposals, teams were asked to declare the best ingredients for sustainable development, and illustrate how they will be mixed over time. The goal: to achieve a low carbon building complex and urban district that will transition to a no carbon complex as the energy context improves. This idea of transition underpins the Low2No competition title.

We asked for entrants to deliver three broad categories of outcomes for the competition. Entrants must: 

Strategy
Strategy

1. Design a strategy or model of the dynamics that support the architecture.

Indicator
Indicator

2. Design an indicator of sustainability by which the competition proposal and future projects can be measured.

Vision
Vision

3. Design a vision for the project that will ease the heavy lifting of systemic change.

Each one of these categories carried with it a specific challenge:

Strategy: Provide stakeholders with a road map for change using sustainable approaches to carbon, architecture, and finance.

Indicator: Make legible the complex web relationships and factors that make sustainable development possible and measurable.

Vision: Provide a distillation of complex ideas and strategies to help us overcome the "fast no's" and move mountains that are endemic to this work.

Solutions for the above outcomes were to address these questions: What is a sustainable development framework that is both replicable and adaptable to our site needs? What is the design solution for our site? What is a robust indicator useful for evaluating the sustainability performance of our solution? How can it have large-scale applicability? What kind of change can it trigger?

More than an architectural design, the competition was seeking a credible strategic framework for change, and the principals upon which the framework was built.

Last edited on September 30th, 2011

Haaste

Toimiva lopputulos on kolmen ainesosan yhdistelmä.

Yhteiskunta on edistynyt merkittävästi tieteenalojen erikoistumisen ansiosta. Nykypäivän monimutkaisiin ongelmiin ei kuitenkaan löydy vastausta yhdeltä alalta tai yhdeltä toimijalta. Toisin kuin ruoanlaitossa, tämän päivän ratkaisut eivät ole yhdessä ainesosassa vaan toimivassa sekoituksessa.

Kilpailutöissä osallistujia pyydettiin esittelemään kestävän kehityksen ainesosat ja havainnollistamaan, miten näiden sekoitus kehittyy ajan myötä. Tarkoituksena oli saavuttaa matalahiilinen kortteli ja kaupunginosa, joka muuttuu asteittain nollahiiliseksi paranevien energiantuotantomahdollisuuksien ansiosta. Tämä ajatus näkyi myös kilpailun nimessä - Low2No (from low carbon to no carbon).

Pyysimme kilpailijoita tuottamaan vastauksen kolmeen eri kategoriaan. Kilpailijoiden tuli

Strategy
Strategy

1. suunnitella strategia tai dynaaminen malli, joka tukee arkkitehtuuria

Indicator
Indicator

2. suunnitella kestävyyden indikaattori, jolla kilpailuehdotus ja tulevat projektit voidaan mitata

Vision
Vision

3. suunnitella visio projektia varten, joka helpottaa systeemistä muutosta 

Ratkaisun yllä oleviin vaatimuksiin tuli vastata myös seuraaviin kysymyksiin: Mikä kestävän kehityksen viitekehys on sekä monistettavissa että sovellettavissa suunnittelualueeseen? Mikä on suunnitteluratkaisu alueelle? Mikä on tarpeeksi monipuolinen indikaattori, jolla voidaan mitata suunnitteluratkaisun kestävyyttä? Miten se on sovellettavissa laajassa mittakaavassa? Minkälaisen muutoksen se voi käynnistää? 

Last edited on September 30th, 2011