Available in:
  • English
  • |
  • Finnish

Case Study

Professor Martin Bechthold from the Harvard Design School, with help from researcher Anthony Kane prepared a case study of the Low2No competition. Over the fall of 2009 and spring 2010, the case team made three trips to Helsinki, conducted 52 interviews with participants and compiled a mass of data to uncover what really happened.

What has emerged is an exceptional study of Low2No's novel competition methodology and its participants, and the impact it had on their practice and the work of Sitra.


Download it here (12mb)

Last edited on September 30th, 2011

Harvard Design Schoolin professori Martin Bechthold ja tutkija Anthony Kane tekivät tapaustutkimuksen Low2No-kilpailusta. Syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana tutkimusryhmä vieraili kolme kertaa Helsingissä suorittaen 52 haastattelua osallistujien kanssa ja keräsi paljon dataa siitä, mitä kilpailussa todella tapahtui.

Lopputuloksena valmistui tutkimus Low2No kilpailun metodologiasta ja sen osallistujista sekä kilpailun merkityksestä heidän työskentelylleen sekä Sitran työtavoille.


Download it here (12mb)

Last edited on September 30th, 2011